Sofie Naessens

Opleiding en ervaring

Sofie studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit Brussel in burgerlijk en procesrecht, waarna zij zich verdiepte in het vennootschapsrecht aan de Katholieke-Universiteit Leuven, campus Brussel.

Ze startte haar carrière bij twee beursgenoteerde bedrijven, waarna zij de overstap maakte naar de advocatuur om te werken voor zowel nationale als internationale advocatenkantoren met een sterke focus op geschillenbeslechting. Na nog ervaring te hebben opgedaan in contract drafting, als in house legal counsel en advocaat, vervoegde zij Agio Law.

Expertise

Sofie is een ervaren en veelzijdige litigator, en vertegenwoordigt zowel Belgische als buitenlandse cliënten uit verschillende industrieën voor de burgerlijke, commerciële en strafrechtelijke rechtbanken en hoven, en in arbitrageprocedures (ad hoc, CEPANI en ICC).

Zowel voor als tijdens een gerechtelijke of alternatieve procedure, informeert Sofie de cliënt over de juridische sterktes en/of zwaktes van het dossier, en moedigt zij negotiaties aan die zij leidt, indien succesvol, resulterende in een allesomvattende bindende dading.

Verder adviseert Sofie cliënten over de uitvoering en beëindiging van contracten, en om het even welke (buiten)contractuele aansprakelijkheidsclaim.

Sofie voert alle types van procedures: procedures ten gronde, kort geding, stakingsvorderingen, procedures op eenzijdig verzoekschrift, voorlopige maatregelen en deskundigenonderzoek, beslagprocedures, procedures met het oog op de tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspraken, arbitrale procedures, de vernietiging van arbitrale uitspraken en jurisdictie- en wetsconflicten.

Sofie is actief in de volgende rechtsmateries:

  • Algemeen burgerlijk en handelsrecht
  • Overeenkomsten betreffende (on)roerende goederen en diensten, zoals koop-verkoop, huur, distributie, aanneming, bank- en verzekeringsdiensten, consultancy en andere types van commerciële overeenkomsten (B2B en B2C)
  • (Oneerlijke) marktpraktijken en consumentenbescherming
  • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ten gevolge van gebrekkige goederen, diensten en gevaarlijke gebeurtenissen, met inbegrip van professionele aansprakelijkheid
  • Vennootschapsrecht, zoals geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheidsvorderingen, uitsluitings- en uittredingsprocedures, en koop-verkoop van aandelen
  • Ondernemingsstrafrecht

Being successful in litigation is having profound knowledge of the legal and commercial aspects of the dispute, applying high standards for yourself when doing research, drafting legal briefs and during pleadings, challenging the obvious, thinking out of the box, playing chess now and then, with motivation and persuasion that comes from within, having fun while doing.

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20