Michael Faure

Sinds 1986 legt Michael Faure zich toe op het milieurecht. Naast zijn academische activiteiten oefent hij zijn werkzaamheden als advocaat uit en pleit hij nog steeds zaken binnen zijn specialisatie. Hij is auteur van een groot aantal toonaangevende boeken en publicaties op het vlak van milieu- en milieustrafrecht.

Opleiding

  • Licentiaat rechten (Universitaire Instelling Antwerpen)
  • Criminologie (Rijksuniversiteit Gent)
  • Master of Laws (University of Chicago Law School - Fellowship of the Belgian American, Educational Foundation) (1984-1985)
  • Doctor in de rechten (Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau)

Sedert 1988 is Michael Faure verbonden aan verschillende academische instellingen in Nederland. Eerst halftijds als universitair (hoofd)docent bij de vakgroep Straf- en Strafprocesrecht van de Rijksuniversiteit Leiden; nadien (sedert 1 september 1991) als hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht en directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Sinds 1 februari 2008 is hij daarenboven ook halftijds verbonden als hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Verdere academische rollen:

  • Hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan de Universiteit Maastricht (voltijds sedert 1991 – halftijds sedert 2008).
  • Academisch directeur van het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht
  • Hoogleraar Comparative Private Law and Economics aan het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) van de Erasmus School of Law in Rotterdam.

Expertise

Naast zijn academische activiteiten oefent hij zijn werkzaamheden als advocaat uit en pleit hij nog steeds zaken binnen zijn specialisatie, het milieustrafrecht. Op praktisch vlak wordt vaak samengewerkt met meester Koen Clonen, die met zijn team praktische bijstand en ondersteuning verleent in vele van de milieurechtelijke dossiers.

Voor meer informatie:
https://www.maastrichtuniversity.nl/michael.faure
http://www.michaelfaure.be

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20