Psychosociale risico’s op het werk

In België kampt bijna 1 op 10 werknemers met burn-out. De wetgever heeft in 2014 de principes van de wetgeving betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk uitgebreid tot het geheel van psychosociale risico’s op het werk (stress, burn out,…).

Geplaatst in Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Ook het sociaal strafwetboek werd hieraan aangepast en de strafbare handelingen die voortaan onder het toepassingsgebied van de wet vallen, omvatten nu ook feiten met betrekking tot (de preventie van) psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Op 1 mei 2016 traden de wijzigingen aan het sociaal strafwetboek op dit vlak in werking. Agio volgt de regelgeving op de voet en adviseert ook uw onderneming over deze en andere onderwerpen inzake welzijn op het werk.

Thomas De Burchgraeve

Senior Associate

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20