Herlanceringsprocedure: versoepeling van de procedure voor gerechtelijke reorganisatie

Sinds 1 februari 2021 is de faillissementenstop niet meer van toepassing en kunnen ondernemingen opnieuw failliet verklaard worden. Mogelijks biedt de 'herlanceringsprocedure' een uitweg.

Geplaatst in Insolventie en herstructureringen (WCO)

Lees verder onder de foto

Financiële moeilijkheden dankzij de coronacrisis

De coronacrisis bracht vele gezonde bedrijven in moeilijkheden. De overheid trachtte hieraan tegemoet te komen door een moratorium (of faillissementsstop) af te kondigen om zo voor de ondernemingen de nodige ademruimte te creëren.

Het moratorium hield echter ook zombiebedrijven in leven. Om het onderscheid te kunnen maken werd het moratorium niet verlengd. Sinds 1 febuari 2021 kunnen ondernemingen dus opnieuw failliet worden verklaard en kan men terug overgaan tot het nemen van uitvoerende maatregelen.

Herlanceringsprocedure

Om tegemoet te komen aan de aanhoudende financiële moeilijkheden pakte de regering uit met een nieuw pakket maatregelen, de zgn. herlanceringsprocedure. Hiermee wordt er eveneens nieuw leven geblazen in de bestaande procedure van de gerechtelijke reorganisatie, ook wel gekend onder de benaming van de WCO.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie is bedoeld om bedrijven met tijdelijke financiële moeilijkheden een periode van opschorting van betaling te bieden. Tijdens deze periode kan de onderneming in kwestie niet ontbonden noch vereffend of failliet worden verklaard, noch kunnen schuldeisers uitvoerende beslagen leggen.

Wat betekent deze herlanceringsprocedure voor u?

Met de herlanceringsprocedure worden de toegangsvoorwaarden voor de procedure van de gerechtelijke reorganisatie versoepeld. Doorheen de jaren waren deze immers strenger geworden om misbruiken te voorkomen.

Hoe deze versoepelingen er precies gaan uitzien is nog onbekend. Wanneer de wetgeving in voege zal treden eveneens. Veel ondernemingen blijven momenteel dus in het ongewisse.

Ook de invoering van een pré-pack regeling zou opnieuw op de tekentafel liggen maar de contouren zijn evenmin duidelijk op dit moment.

In deze onzekere tijden is goede en professionele raad, goud waard. Onze specialisten Philippe Van den Broecke (pvdb@agiolaw.be ) en Stefanie Baeten (sba@agiolaw.be ) staan dan ook voor u klaar. Aarzel niet om hen te contacteren indien u vragen of nood heeft aan advies op maat.

Kom eens praten

Philippe Van den Broecke

Partner

Stefanie Baeten

Partner

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20