COVID-19: Duidelijkheid omtrent de tijdelijke werkloosheid van de havenarbeiders

De regering heeft de aanvraagprocedures voor tijdelijke werkloosheid voor de getroffen bedrijven en hun werknemers versoepeld. Voor havenarbeiders werd bovendien het uitgekeerde bedrag voor een dag werkloosheid verhoogd.

Geplaatst in Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Lees verder onder de foto

Om het hoofd te bieden aan de problemen van Belgische bedrijven omwille van de coronacrisis, heeft de regering de aanvraagprocedures voor tijdelijke werkloosheid voor de getroffen bedrijven en hun werknemers versoepeld. Ook voor havenarbeiders zijn er specifieke veranderingen.

Wijzigingen aan het bedrag voor tijdelijke werkloosheid

In het kader van de steunmaatregelen inzake tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus wordt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor een aantal categorieën van werknemers verhoogd tot 65% van het gemiddelde dagloon (in plaats van 60%).

Het gaat om de volgende werknemers:

  • de havenarbeiders van Antwerpen, Gent, Oostende, Brussel en Vilvoorde, Brugge en Zeebrugge, die een regeling voor bestaanszekerheid genieten of door het bevoegd paritair comité worden aangezien als behorende tot het havenbedrijf;
  • de erkende zeevissers, de vislossers en de vissorteerders die vallen onder het paritair comité voor de zeevisserij;
  • de werknemers die vallen onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, die een regeling van bestaanszekerheid genieten.

Er heerste wat verwarring over de toepassingsperiode van die maatregelen voor de havenarbeiders, de vissers en sommige werknemers binnen de handel in brandstoffen.

De regering verschaft nu meer duidelijkheid. Er werd namelijk bepaald dat deze steun van toepassing is op de aanvragen, de procedure en de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen voor de maanden februari tot juni 2020.

Wat betekent dat concreet voor u?

Ondanks de algemene versoepeling van de regels, staat vast dat de regels inzake tijdelijke werkloosheid niet voor elke categorie van werknemers dezelfde zijn.

Werkgevers en werknemers in de haven doen er dus goed aan om na te kijken welke specifieke regels er gelden binnen hun paritair(e) comité(s).

Hoe kunnen wij u helpen?

Agio Advocaten volgt de wetgeving continu. Onze experten staan u graag met raad en daad bij om uw specifiek probleem op te lossen.

Heeft u hulp nodig?

Kom eens praten

Katrien Crauwels

Partner

Lien Coenen

Senior Associate

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20