Insolventie en herstructureringen (WCO)

Achterstallige facturen vragen om kordate invordering. Dat is eenvoudig. Maar vaak houdt het daar niet bij op. Lastiger wordt het wanneer rekeningen te laat, of zelfs helemaal niet betaald worden. Hoe reageert u als uw debiteur richting faillissement afglijdt?

Welke stappen zet u wanneer uw facturen niet worden betaald en het blijkt dat de debiteur zich in een toestand van een dreigend faillissement bevindt?

Uw eigen onderneming kan ook te kampen hebben met financiële problemen. Wat doet u wanneer u uw schulden (tijdelijk) niet meer kan betalen ? Wij trachten samen met u de financiële moeilijkheden te overwinnen en in de mate van het mogelijke de onderneming te redden en een faillissement te vermijden. Uw advocaat is daarvoor de uitgelezen partner en verschillende advocaten bij Agio hebben hiermee ruime ervaring door hun activiteit als curator.

Wij hebben een bijzondere expertise in :

  • Faillissementsrecht
  • Begeleiden van WCO-procedures
  • Incassoproblemen
  • Herstructureringsmaatregelen om de rendabiliteit van uw onderneming te verbeteren
  • Uitwinnen van zekerheden
  • Distressed M&A
  • ...

Heeft u vragen in verband met Insolventie en herstructureringen (WCO)? Wilt u uw probleem samen bespreken?

Kom eens praten

Wat verwacht u van uw advocatenkantoor? Eerlijke oplossingen, duidelijke antwoorden en een oprecht vooruitzicht. Ja toch? Wij ook.

Kom eens praten

Agio Antwerpen Centrum

+32 (0)3 237 21 00

Algemeen

info@agiolaw.be

Agio Antwerpen Noord

+32 (0)3 246 37 20