Voor wie werkt Agio

Juridische bijstand voor ondernemers

Vroeg of laat komt elk bedrijf voor juridische vraagstukken te staan. Of het nu gaat over uw contacten met andere ondernemingen, de structuur van uw eigen bedrijf of partnership, of de rechten en plichten van uw werknemers. We geven toe: het is een kluwen. Net als uw accountant is uw advocaat een belangrijke adviseur voor uw onderneming.

Een goede advocaat is er daarom niet alleen wanneer het misgaat, maar ook om u te helpen navigeren. En zo te vermijden dat u in de problemen komt. De oplossing van Agio? Een samenwerking als zakenpartners. Zo komt u met de kleinste vraag op tijd bij ons. En weet u dat u goed zit wanneer het toch eens spannend wordt.

Rechtshulp in uw privéleven

U krijgt ook in uw privéleven weleens te maken met de ingewikkelde werking van de wet. Vaak bij momenten die toch al ingrijpend zijn zoals de aankoop van een woning of bij discussies over de erfenis bij een overlijden. We vinden het belangrijk om in de eerste plaats goed naar u te luisteren. En u daarna advies te geven waar u écht iets mee bent. Een gerechtelijke procedure is pas het laatste redmiddel.

Ook op andere momenten kan u nood hebben aan juridische hulp. Bijvoorbeeld bij een wetsovertreding – of u nu dader bent of slachtoffer – of een geschil met uw aannemer of werkgever.