Expertisedomeinen

We kiezen ervoor ons niet toe te leggen op één domein, maar u te helpen met elke vraag. Of u nu als bedrijf of privépersoon bij ons aanklopt. Met een simpele kwestie of een complex probleem.

Fusies en overnames

Fusies en overnames zijn een belangrijke manier voor ondernemingen om te groeien. U breidt uw bedrijf uit met een aanvullende activiteit, verkoopt (een deel van) uw eigen onderneming of gaat op in een ander bedrijf. Daarbij wil u er natuurlijk zeker van zijn dat u een financieel verstandige keuze maakt en dat alle details correct op papier staan.
Laat u begeleiden in het (ver)koopproces, van zodra u begint te onderhandelen. Op die manier bent u gerust op het moment dat u tekent, dat u in alle opzichten de juiste beslissing neemt.

Insolventie en WCO

Kampt uw bedrijf met financiële moeilijkheden of ziet u een faillissement aankomen? Een lastige periode waarbij u, bovenop de interne moeilijkheden, vaak ook nog rekening moet houden met schuldeisers.
Soms kan een faillissement nog vermeden worden, en zijn er andere manieren om uw bedrijf er weer bovenop te helpen. Een WCO-procedure kan dan een uitweg bieden.
Wat er ook het eindresultaat van is, moeilijkheden in uw bedrijf zijn nooit prettig. Reken op ons als uw houvast in deze onzekere periode. Uw advocaat staat altijd aan uw kant.

Ondernemingscontracten

‘Goede afspraken maken goede vrienden’, zo wil het gezegde. Een degelijk contract is uw houvast in allerlei situaties; van de woning die u koopt of huurt tot de afspraken die u maakt met klanten, aannemers of leveranciers. Ook voor ondernemers is een waterdichte overeenkomst cruciaal: een aandeelhouderscontract of een overname moet tot in de puntjes kloppen. Het moet een document zijn waarop u kan terugvallen bij momenten van twijfel of wanneer er een conflict ontstaat – en geen valkuil waarbij uw rechten verloren gaan.
Vraag ons om uw overeenkomsten even na te kijken voordat u tekent, of laat ons de documenten waterdicht opstellen. Zo vermijdt u onaangename verrassingen achteraf. Ook bij een conflict staan wij u bij met raad en daad.

Merken

Het merkenrecht hangt samen met het auteursrecht, met dit verschil: uw merk is niet automatisch beschermd – terwijl uw intellectuele eigendom dat wél is. Registratie van uw merk beschermt u wanneer anderen de naam, het logo, de huisstijl of andere eigenschappen ervan gebruiken. U kan een merk deponeren in de Benelux, binnen Europa of internationaal.
De registratie van uw merk is geen eenvoudige procedure. Laat u dus liever bijstaan door een jurist om verrassingen achteraf te vermijden. Ook bij een inbreuk kan u rekenen op onze bijstand.

Eerlijke en oneerlijke concurrentie

Concurrentie is gezond, zolang het u uitdaagt om het beste van uzelf te geven. Oneerlijke concurrentie is van een heel andere orde. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een voormalige werknemer met uw klanten aan de haal gaat of dat een concurrent onmogelijk lage prijzen aanbiedt voor hetzelfde werk. Misschien kaapt een andere onderneming zelfs uw personeel bij u weg: een netelige situatie waarbij u niet alleen een werkkracht, maar ook veel kennis verliest aan een concurrent.

In die gevallen maakt goed juridisch advies het verschil. Als advocaat kunnen we u helpen om een onderbouwd niet-concurrentiebeding op te stellen voor uw werknemers. Zo vermijdt u dat ze bedrijfskennis meenemen naar een andere partij. Bij een conflict doen we al het nodige om u bij te staan, aan welke kant van de discussie u ook zit.

Start-ups

Elke start-up krijgt, vroeg of laat, te maken met ICT-kwesties, privacyverklaringen, intellectuele eigendom of onderhandelingen met investeerders, banken enzovoort. Op termijn misschien ook met een fusie of een overname. Als het misgaat, kost dat u een aardige duit.
Daarom doet u er goed aan om, liever te vroeg dan te laat, een advocaat te consulteren. Dat zeggen we niet gewoon om onze eigen winkel te promoten. De meeste start-ups moeten met een klein budget grootse dingen doen. Het zou jammer zijn als dat budget verdwijnt in juridische valkuilen.
Wij helpen u door de wereld van de startende onderneming te navigeren. We lezen de kleine lettertjes voor u na, geven bruikbaar advies en zijn de valkuilen vóór. Voor start-ups werkt Agio met aparte pakketten tegen een starterstarief.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom komt er veel kijken bij schade aan eigendom, het milieu, een gebouw of – erger – een persoon. Wie is er aansprakelijk? Wat mag u van de verzekering verwachten?
We maken u graag wegwijs. Dat betekent dat we u niet alleen adviseren bij een schadegeval, maar dat we ook de ruimere context bekijken. Van verkeersovertredingen tot arbeidsongevallen of schade aan eigendom.
Ook preventief is goed advies geen overbodige luxe. Laat een extra paar ogen over uw verzekeringspolissen gaan – het liefst voordat u tekent.

Vastgoed

Een onderneming huurt of koopt zijn uitvalsbasis, een particulier ziet zijn huis als een spaarpot. Iedereen heeft dus te maken met vastgoedrecht. U hebt een huurcontract ondertekend, een woning gekocht of misschien wel een pacht- of concessieovereenkomst afgesloten. Dat zijn vaak eenmalige momenten waarbij u belang hebt bij een juridisch waterdicht contract.
Als aannemer, architect, investeerder of ingenieur komt u veel regelmatiger in aanraking met de juridische aspecten van vastgoed. Een heldere overeenkomst houdt u het hand boven het hoofd. Dat is het grondbeginsel wanneer het op vastgoed aankomt.
Wanneer er toch iets misgaat, er een geschil ontstaat, andere partijen het contract niet naleven of u daarvan beschuldigen, wordt het ingewikkelder. Reken in die gevallen op ons om uw belangen te verdedigen. Zo besparen we u een financiële kater.

ICT

U werkt met het internet. Natuurlijk. Op zijn minst hebt u een Facebookpagina, een website en misschien ook een webshop. Dat brengt zijn eigen juridische vraagstukken met zich mee. Over intellectuele eigendom en privacy bijvoorbeeld, twee kwesties die in het internettijdperk op de spits gedreven worden. Is uw logo wel voldoende beschermd? En verloopt alles in uw webshop zoals de wet dat voorschrijft, hier en in het buitenland?

Het ICT-recht evolueert snel, net zoals de ICT zelf. Zaken in dit domein vragen dus een innovatieve insteek. En laat dat nu net zijn waar wij sterk in zijn.

Auteur, media en privacy

Als maker of auteur van een literair of wetenschappelijk werk of een kunstwerk – in de brede zin van het woord – hebt u het recht om te beslissen hoe dat werk gebruikt of openbaar gemaakt wordt. Dat lijkt evident, maar de realiteit is vaak complex. In de media hoort u regelmatig over plagiaat. Het is daarbij niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen inspiratie en kopie.
Bij de media horen wel meer van die moeilijke evenwichten. Wanneer is iets berichtgeving, en wanneer wordt het laster wat een journalist over u zegt? Wat mag u als journalist of mediakanaal over iemand zeggen, en wat niet?
Ook uw recht op privacy hangt met deze onderwerpen samen. De wet beschermt uw recht om met rust gelaten te worden in uw eigen woning, om privégesprekken te voeren zonder dat iemand meeluistert, of om zelf te beslissen wanneer en hoe uw foto op het internet verschijnt.
Auteursrecht, mediarecht, privacy: ze hangen sterk samen en ook andere rechtstakken zijn niet veraf. Denk maar aan merkenrecht en ICT. De multidisciplinaire aanpak van Agio helpt u door de bomen het bos te zien of, nog beter, zelf het bos te tekenen en de bomen te plaatsen.

Slachtofferbijstand

Voor slachtoffers in een strafzaak heeft een misdrijf vaak een enorme impact. U maakt een periode van onzekerheid door terwijl u wacht op een uitspraak. Als advocaat is onze eerste zorg: u alle zorgen uit handen nemen.
Dat betekent dat we u in de eerste plaats adviseren over de stappen die u kunt zetten. We zoeken uit welke schade u precies hebt ondervonden, en wat daarvoor een rechtvaardige schadevergoeding is. We begeleiden u in de procedure om u burgerlijke partij te stellen. En we behartigen uw belangen tijdens het verloop van een strafzaak en sturen uw zaak naar een voor u aanvaardbaar resultaat.

Arbeidsbetrekkingen

Het arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer. Hoe moet een arbeidsovereenkomst eruit zien? Welke rechten hebt u – als werkgever of als werknemer? En wat met het einde van een tewerkstelling? Hoe gaat u om met vakbonden? Advies vraagt u beter te vroeg dan te laat.
Of u nu bij ons aanklopt als werkgever of werknemer, we zoeken voor u uit wat uw rechten zijn en hoe u die het beste beschermt of afdwingt.

Debiteurenbeheer

Een debiteur is, eenvoudig gezegd, een klant met een openstaande rekening. Elke onderneming krijgt ermee te maken, en meestal wordt de rekening zonder problemen vereffend binnen de afgesproken termijn. Lastiger wordt het wanneer rekeningen laat, of zelfs helemaal niet betaald worden. Dan hebt u iemand nodig die de juiste middelen kent om uw cashflow weer op gang te brengen.
Overleg is altijd onze eerste zet bij wanbetalingen. Zo komen we tot een regeling die aanvaardbaar is voor alle partijen. De rechtbank is een laatste hulpmiddel dat we vermijden als het kan.
Goed om weten: wanneer u met onze hulp schulden terugvordert, ontvangt u niet alleen de hoofdsom maar ook de intresten op dat bedrag. Dat vinden we alleen maar fair.

Haven van Antwerpen

De haven is een fascinerende plek waar mensen, goederen en business uit de hele wereld samenkomen en weer vertrekken naar exotische uithoeken. Een veilige en vlotte werking van de haven gaat samen met kwesties van transportrecht, maritiem recht, logistiek, handelsrecht, verzekeringsrecht, douanerecht enzovoort.
Maar in de haven gebeurt veel meer. Het concessiebeleid is een interessant voorbeeld. Daarbij is de Haven, als eigenaar van terreinen en gebouwen, dat vastgoed niet verhuurt, maar in concessie verleent aan bedrijven. Ook dat zijn juridische aspecten die horen bij werken in de Haven van Antwerpen.

Agio ligt vlakbij de haven en zit dus elke dag midden in de bedrijvigheid die daarbij hoort. Een stimulerende omgeving waaraan we heel graag onze diensten verlenen.

Strafonderzoek

Het strafrecht spitst zich toe op misdrijven, strafbare feiten. Van zodra u in beschuldiging gesteld wordt, is het een goed idee om juridische hulp te zoeken. Uw advocaat beschermt uw rechten en heeft altijd uw belangen in gedachten.
Als dat mogelijk is, is een minnelijke schikking vaak de beste uitkomst. Daarmee vermijdt u dat uw zaak voor de rechter komt. Gaat de zaak toch verder? Dan zijn wij als advocaten onderlegd én ervaren in strafzaken van verkeersmisdrijven tot geweldpleging, van fraude tot drugsfeiten. We bespreken met u een strategie en zijn aanwezig bij verhoren, rechtszittingen en elk moment waarop u ons nodig hebt. U mag rekenen op ons eerlijk en vertrouwelijk advies over de volgende stappen in uw proces.

Transport

Eerlijk is eerlijk: ‘het’ transportrecht bestaat niet. Bij het transport van goederen komen heel wat rechtstakken bij elkaar, die samen onder de noemer ‘transportrecht’ vallen. De onderwerpen gaan van overeenkomsten en vergunningen tot schade aan vervoerde goederen, douanekwesties, aansprakelijkheid en verzekeringen. Afhankelijk van de weg die uw transporteurs afleggen, zijn het maritiem recht of het wegverkeersrecht van toepassing.
Agio zit vlakbij de Haven van Antwerpen en heeft uitgebreide ervaring in transport, internationale handel en logistiek.

Wegverkeer

De wegverkeerswet of wegcode legt vast volgens welke regels we ons op de openbare weg gedragen. Overtredingen gaan van te snel rijden tot rijden onder invloed en ongevallen.
Bent u gedagvaard voor de politierechtbank omwille van een verkeersovertreding? Of bent u het slachtoffer geworden van een aanrijding en wil u een rechtvaardige schadevergoeding voor wat u hebt meegemaakt? Als advocaten staan we u bij in eender welk scenario, met al onze expertise en doorzetting.
Nuttig om te weten: voor zaken in verband met verkeersovertredingen kan u mogelijk een beroep doen op de rechtsbijstand die inbegrepen is in uw familiale of autoverzekering.

Financiën en bankzaken

Onderhandelen met de bank? Daarin heeft Agio een streepje voor. Want wanneer u uw advocaat voor u laat onderhandelen, komt u tot betere voorwaarden. Ook bij grote financiële beslissingen – bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe zaak opstart – is het advies van uw advocaat goud waard. Samen zorgen we ervoor dat alle puntjes op de i staan.

Geschillen binnen de vennootschap

Conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders liggen altijd gevoelig. De werking van de vennootschap staat erbij op het spel. Dergelijke situaties hebben nood aan een vaste, deskundige hand om te bemiddelen en tot een aanvaardbare uitkomst te komen. Een advocaat biedt daarbij niet alleen een frisse blik en een onbevooroordeeld uitgangspunt, maar ook de knowhow van juridische uitwegen voor het conflict.

Corporate housekeeping

Als ondernemer houdt u uw zaakjes op orde, zoals wat men een ‘goede huisvader’ noemt. Maar een bedrijfshuishouden beheren, dat wordt al snel uitgebreid en complex. Een vennootschap moet aan administratieve verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld rond de organisatie van een raad van bestuur, aandeelhoudersvergaderingen, documenten voor het Belgisch Staatsblad en ga zo maar door.

Wanneer u uw corporate housekeeping overlaat aan Agio, kiest u voor gemoedsrust. Dat kan eenmalig, of over een afgesproken termijn.